Pier ForTune

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

15 grudnia 2016, 15:58Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Nadwaga ni­kogo nie wspo­maga.  

10 grudnia 2016, 10:11Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Tylko tu­many wpro­wadzają zmiany [...]

30 listopada 2016, 19:48Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Wierzyć słowom al­ko­holi­ka to [...]

30 listopada 2016, 19:39Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Wierzyć słowom al­ko­holi­ka to [...]

30 listopada 2016, 19:13Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st To już ko­niec Nas­ta­je zmie­rzch Osu­wa [...]

30 listopada 2016, 19:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Prosta to naj­krótsza dro­ga [...]

30 listopada 2016, 18:54Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Inteligentnymmężczyzną jest ten, kto [...]

30 listopada 2016, 17:28Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st W po­wiet­rzu pachniało wa­nilią, [...]