Pier ForTune, strona 3

60 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Og­ra­niczmy swe ego na korzyść bliźniego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2016, 08:30

Ziarna

wyżłobiłem w sobie
na suchości
zwiędłej niegdyś
psychi­ki i
osobowości

słowa:

niech przepływa
prze­ze mnie zdrój czysty

by język i życie
było niczym owoc soczysty


bo je­dynie po plo­nie poznamy
czy w dob­rym siewie słów i działań

trwamy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2016, 18:51

U mnie nieco dep­re­syj­na po­goda, jeśli i u was ta­ka niech wam mu­zyczka nieco otuchy doda.

Odtwórz
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 grudnia 2016, 14:14

Nadzieja będzie i dla złości jeśli nie przej­mie ona całej oso­bowości. Ja­ko ludzie często błądzi­my więc mu­simy zro­zumieć in­ten­cje człowieka, który jest prze­kona­ny, że w słusznej spra­wie za­daje dru­giemu ciosy, który myśli że słusznie próbu­je stworzyć psychiczne rany. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2016, 12:14

Esen­cja Oj­ca niebiańskiego roz­puszczo­na w czys­tości myśli, wiary i wnik­li­wości, ot­wiera umysłu ok­no i da­je prze­lot­nie spoj­rzeć, na wszechświat Je­go boskości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2016, 11:43

Wiersz wygenerowany z pomocą systemu podpowiedzi w klawiaturze w telefonie

wyjściowy skład zes­ta­wu wchodzi w życie

zi­ma w pełni

ko­lej­ny kom­plet mebli
kuchen­nych i sanitarnych

płas­ki brzuch to mit

no­gi do nieba i ziemi
na której można na­wiązać
kon­takty to­warzys­kie i anonse


* Słowa klucze po­dała M. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2016, 17:40

Cywilizacji

je­dyna łączność ja­ka nam pozostała
jest niefizyczna
nie ma w niej ciała

opa­da lek­ko człowiek
na mat­ry­ce ekranów
naświet­lając sza­re tkanki
naświet­lając oczy

chcąc zna­leźć coś
co nas
i w nas

zaskoczy

is­krę która rozpromienia
cienie istnienia
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2016, 20:25

Głową mur prze­bijesz zbu­dowa­ny ze snów, in­nych głów, jeśli two­je myśle­nie wyk­roczy po­za śnienie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 20:39

Ułudy

fałszy­we schronienia
ludzkiego myślenia

w klep­syd­rze umysłu
fatamorgany

piasek myśli
z jednej
do dru­giej półkuli
przesypywany

hologramy
gloryfikacji
na­macal­nej sytości

pochwała zastoju
uk­ry­ta w pełnej akceptacji
obec­nej osobowości

wszel­ka redukcja
tętna oraz impulsu
co zmienia
treści i znaczenia

na rzecz
zagłaskiwania
stereotypowego
głębi
postrzegania
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2016, 18:31

Bity

ze­ro-je­dyn­ko­wa transmisja
wiz­ji dźwięku i słowa

dwa sta­ny będące nośnikiem
oka i ucha sytości

dwa sta­ny wle­wające gorycz
niena­wiść pus­tkę
ocean złości


dwa sta­ny w które człowiek popada
gdy ma nad sobą kontrolę
gdy nad sobą nie włada


dwa sta­ny przy­pisa­ne na ko­niec życia
do ludzkiej duszy

0 gdy ta się roz­pa­da i kruszy
1 gdy war­tości nabiera

i do trzys­ta­nowe­go
wszel­kich dob­rych stanów twórcy
dociera
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 grudnia 2016, 16:38
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS