Pier ForTune, strona 3

46 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Głową mur prze­bijesz zbu­dowa­ny ze snów, in­nych głów, jeśli two­je myśle­nie wyk­roczy po­za śnienie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 20:39

Ułudy

fałszy­we schronienia
ludzkiego myślenia

w klep­syd­rze umysłu
fatamorgany

piasek myśli
z jednej
do dru­giej półkuli
przesypywany

hologramy
gloryfikacji
na­macal­nej sytości

pochwała zastoju
uk­ry­ta w pełnej akceptacji
obec­nej osobowości

wszel­ka redukcja
tętna oraz impulsu
co zmienia
treści i znaczenia

na rzecz
zagłaskiwania
stereotypowego
głębi
postrzegania
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2016, 18:31

Bity

ze­ro-je­dyn­ko­wa transmisja
wiz­ji dźwięku i słowa

dwa sta­ny będące nośnikiem
oka i ucha sytości

dwa sta­ny wle­wające gorycz
niena­wiść pus­tkę
ocean złości


dwa sta­ny w które człowiek popada
gdy ma nad sobą kontrolę
gdy nad sobą nie włada


dwa sta­ny przy­pisa­ne na ko­niec życia
do ludzkiej duszy

0 gdy ta się roz­pa­da i kruszy
1 gdy war­tości nabiera

i do trzys­ta­nowe­go
wszel­kich dob­rych stanów twórcy
dociera
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 grudnia 2016, 16:38

Matryce

wasz in­te­lekt będzie protestować
gdy ktoś będzie próbować

odłączyć was
od tych ener­gii
życia doczesnego

które z kształtowaniem
praw­dy piękna i dobroci
mają niewiele wspólnego
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2016, 19:39

Gdy two­ja dusza fa­lami ludzkiej niep­rzychyl­ności będzie za­lewa­na możesz ją uk­ryć w wewnętrznym bas­tionie ducha Oj­ca, Bo­ga, Pana. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2016, 19:15

Żołędzie

ten tek­st jest
dialogiem

każda z liter
cho­wa się
za ek­ra­nu rogiem

dając do zrozumienia
byś nie wni­kał/a w treść dalej
jeśli nie masz ta­kiej woli


a jeśli masz to spo­koj­nie powoli
spróbuj zas­ta­nowić się
dlacze­go pow­sta­je chęć
wy­rażania słowa

czy głowa
nad którą się chmurzy
nie miała w sobie
piorunów i burzy

czy ciało
owład­nięte bezwładem
nie starło się z wichrem
ze zdarzeń gradem

czy pow­stać może
człowiek z upadku

próbować
kiełkować

by w końcu
rozłożyć ramiona

niczym ko­rona dębu

ta­jem­nicą owiana
światłem

rozpromieniona
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 19:03

Pajęczynki

pe­wien pajączek tkał sieć
na krwiopijcę ko­mara
przygląda mu się z dziupli
leśna so­wa stara

ten zygza­kiem po przekątnej
by­le po­za schematem
zaczął pracę na wiosnę
a za­kończył latem

w całym lesie
wieść się niesie
że ta pajęczyna
wszel­kie normy
bu­dow­la­ne nagina

so­wa z daleka
na twór spogląda
i mówi te słowa:

toż to nie na ko­mary sieć
a up­le­ciona sieciowa

pan­na pająkowa
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2016, 07:08

Ptaszyny

mała kaczuszka pływała w stawie
brzuchem i nóżka­mi do góry

pływa tak i pływa
myśli - gdzie tu są chmury

płynie tak przez zarośla
płynie tak przez glony

pat­rzy na ptaszynę
sta­ry łabędź nieco zdziwiony

gdy już tchu zabrakło
kaczuszka wypływa
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 listopada 2016, 09:12

Procesy wewnętrzne

kształto­wanie pewności
wypływającej z jądra osobowości
dostąpienie ek­sta­zy zbawienia

świado­mość wie­czne­go istnienia
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 listopada 2016, 10:39

Niech się w ser­cu roz­gości błogość spo­koj­nej ufności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2016, 09:58
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS