Pier ForTune, teksty z listopada 2016 roku

22 teksty z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Gdy two­ja dusza fa­lami ludzkiej niep­rzychyl­ności będzie za­lewa­na możesz ją uk­ryć w wewnętrznym bas­tionie ducha Oj­ca, Bo­ga, Pana. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2016, 19:15

Żołędzie

ten tek­st jest
dialogiem

każda z liter
cho­wa się
za ek­ra­nu rogiem

dając do zrozumienia
byś nie wni­kał/a w treść dalej
jeśli nie masz ta­kiej woli


a jeśli masz to spo­koj­nie powoli
spróbuj zas­ta­nowić się
dlacze­go pow­sta­je chęć
wy­rażania słowa

czy głowa
nad którą się chmurzy
nie miała w sobie
piorunów i burzy

czy ciało
owład­nięte bezwładem
nie starło się z wichrem
ze zdarzeń gradem

czy pow­stać może
człowiek z upadku

próbować
kiełkować

by w końcu
rozłożyć ramiona

niczym ko­rona dębu

ta­jem­nicą owiana
światłem

rozpromieniona
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 19:03

Pajęczynki

pe­wien pajączek tkał sieć
na krwiopijcę ko­mara
przygląda mu się z dziupli
leśna so­wa stara

ten zygza­kiem po przekątnej
by­le po­za schematem
zaczął pracę na wiosnę
a za­kończył latem

w całym lesie
wieść się niesie
że ta pajęczyna
wszel­kie normy
bu­dow­la­ne nagina

so­wa z daleka
na twór spogląda
i mówi te słowa:

toż to nie na ko­mary sieć
a up­le­ciona sieciowa

pan­na pająkowa
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2016, 07:08

Ptaszyny

mała kaczuszka pływała w stawie
brzuchem i nóżka­mi do góry

pływa tak i pływa
myśli - gdzie tu są chmury

płynie tak przez zarośla
płynie tak przez glony

pat­rzy na ptaszynę
sta­ry łabędź nieco zdziwiony

gdy już tchu zabrakło
kaczuszka wypływa
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 listopada 2016, 09:12

Procesy wewnętrzne

kształto­wanie pewności
wypływającej z jądra osobowości
dostąpienie ek­sta­zy zbawienia

świado­mość wie­czne­go istnienia
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 listopada 2016, 10:39

Niech się w ser­cu roz­gości błogość spo­koj­nej ufności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2016, 09:58

Życia próby i trud­ności przy­goto­wują na przyjęcie wyższej nauki oraz mądrości.

Źródło przet­worzo­nego tek­stu: Mistrz. 

myśl • 23 listopada 2016, 10:47

Nie ma większe­go nie­szczęścia od bra­ku nie­szczęścia doz­na­nia, gdyż tyl­ko cier­pienie do głębo­kich ref­lek­sji człowieka skłania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2016, 09:17

Większa niż w po­wiąza­niu krwi - w ko­relac­ji naszych duchów i umysłów siła tkwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2016, 10:04

Płomienie

w oddali
światło się pali

płosząc cienie
roz­grze­wając istnienie

w mo­jej głowie
myśli
harmonia
szumy
lęki
namiętności

w chłod­ne wie­czo­ry i dni
pot­rze­ba jest ogromna

dob­ra płodności
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2016, 17:28
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS